Category Archives: Fond VERDA

Verda nejsou jen stipendia

Prvních deset let jsme skutečně poskytovali pouze stipendia a s romskými studenty sesetkávali jen na výběrových řízeních. Ale jak počet stipendistů narůstal a tím pádemnarůstal i objem finančních prostředků potřebných na stipendia, uvědomili jsme si, že užnezvládneme Verdu dotovat jen z vlastních kapes. A museli jsme se poohlédnout posponzorech. Oslovili jsme tehdy čerstvě založenou Nadaci […]

Rozšiřujeme naši správní radu

Před 22 lety jsme byli čtyři zakladatelé NF Verda: Kateřina Dubská, Miroslav Zima, Jan Klaus aKarel Kalný.Byla to od nás trochu odvaha zakládat nový nadační fond financovaný výhradně ze soukromýchzdrojů. A ještě ke všemu zaměřený na romské studenty a učně. Dodnes si pamatuji některé názorya řeči o vyhozených penězích. Jak šla léta, podobných řečí ubývalo […]

Stipendia na rok 2023/24

Od září 2023 je možné začít podávat žádosti o stipendia na další školní rok.
1.Zaslání přihlášek do výběrového řízení do 15.9.203
2. V říjnu 2023 obdrží žadatel informaci, zda postoupil do dalšího kola výběrového řízení . Pohovory s novými žadateli se uskuteční během listopadu 2023. Do měsíce obdrží žadatelé písemné vyrozumění o případném poskytnutí příspěvku.
Bližší informace -Mgr.Simona Wachsbergerová , mobil 777 477 819, email:simona.wachsbergerova@drom.cz
Přihláška ke stažení viz. „Pro stipendisty“