Verda nejsou jen stipendia

Prvních deset let jsme skutečně poskytovali pouze stipendia a s romskými studenty se
setkávali jen na výběrových řízeních. Ale jak počet stipendistů narůstal a tím pádem
narůstal i objem finančních prostředků potřebných na stipendia, uvědomili jsme si, že už
nezvládneme Verdu dotovat jen z vlastních kapes. A museli jsme se poohlédnout po
sponzorech. Oslovili jsme tehdy čerstvě založenou Nadaci Albatros. Úspěšně. Jenže
podmínkou další spolupráce bylo, že budeme s našimi stipendisty pracovat i během
školního roku. Zpočátku to bylo náročné, ale nakonec jsme zavedli kariérní poradenství a
pořádání motivačních víkendů. A zjistili jsme, že tato změna byla rozhodně k lepšímu.
Proč? To vám vysvětlí naše spolupracovnice Marie Kováčová.


Motivační setkání stipendistů Nadačního fondu Verda

Celkový cíl projektu je poskytnout co nejkomplexnější podporu pro stipendisty nadačního fondu
Verda a nabídnout i podporu v seberozvoji, zdokonalování dovedností a schopností pro profesní i
osobní život. Na základě zkušeností z poslední doby je jasné, že nás stipendisté oslovují s
požadavkem na podporu svých rozvojových aktivit. Chceme vybavit zejména nové, ale i stávající
stipendisty dovednostmi pro zvládání zátěžových situací (profesních i životních), práci v kolektivu,
práci s časem apod., aby byli z profesního hlediska co nejvíce konkurence schopní na trhu práce a v oblasti soukromé co nejúspěšnější.
Nadační fond Vedra s podporou Nadace Albatros pořádá pravidelně setkání romských stipendistů.
Studenti pochází z celé České republiky, a tak se setkání realizují setkání ve třech krajích ČR. Každoročně se koná setkání v Brně, Ostravě a Praze nebo blízkém okolí.
Cílem těchto setkání je především sdílení. Chceme, aby studenti, kteří jsou Romové a jejich místo v
majoritní společnosti je jistým bojem o prokázání svých kvalit a dovedností, dostali šanci vyhrát.
Aby věděli, že nejsou sami. Protože mnozí studenti jsou často na středních a vysokých školách jediní
Romové. A pokud jsou první z rodiny, kdo studuje třeba na vysoké škole, překážky, které musí
překonávat, jsou ještě vyšší. Předání anebo podělení se zkušenostmi, pocity a především: „Jak to zvládnout a co mi pomáhá, co mi může pomoc“. To je cílem setkání stipendistů.

Sama jsem Romka a na setkáních s ostatními sdílím i vlastní zkušenost ze své životní etapy. Vím, jak
se tito studenti cítí a jaký je to boj na dlouhou trať a jen někteří z nás to dotáhnou směrem, kterým
chceme. A proto připravuji setkání studentů nadačního fondu Vedra a snažím se studentům předávat svoje zkušenosti a poznatky, protože už vím, jaká je ta cesta.
Všechny nové stipendisty, kteří právě prochází výběrovým řízením a mají pochybnosti a obavy přijít
na motivační setkání, bych chtěla přivítat a pozvat je. Pojďte s námi společně sdílet!

Co nám napsali studenti o dvoudenním motivačním setkání: dotazníky jsou anonymní

– Jsem moc ráda, že jsem mohla být na setkání a poznat nové lidi ve stejném věku, a to mezi Romy.
Máme toho hodně společného. Nejvíce mě bavila týmová hra, kde jsme se mohli více poznat s
ostatními studenty.

– Nejvíce mě bavila týmová hra, kde jsme se mohli více poznat s ostatními studenty. Jsem moc rád,
že jsem poznal nové kamarády a kamarádky. Mám dobrý pocit z toho, že jsem neměl trému mluvit
před ostatními a říct co si myslím.

– Bylo to super všechno, jsem moc rád, že jsem na setkání přijel.

 

Kariérové poradenství

V rámci nadačního fondu Verda mohou stipendisté a stipendistky využívat služby kariérového
poradenství. Poskytujeme individuální formu poradenství, a to ve všech oblastech spojených se
školou i s volbou povolání.

Obracet se na nás můžete v těchto situacích:

  • při spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
  • při výběru dalšího vzdělávání nebo práce
  • mám problémy ve škole
  • mám problémy se spolužáky, učiteli nebo doma
  • potřebuji najít praxi/brigádu/stáž
  • potřebuji napsat životopis nebo motivační dopis
  • potřebuji se připravit na pohovor
  • potřebuji přípravu na přijímací zkoušky

 

Napsali jste nám:

„Služby kariérové poradkyně využívám, pomáhá mi se vším, co se týká školy. Domluvila mi
doučování angličtiny, účetnictví, pomáhá mi s tvorbou powerpointových prezentací do školy.“
Barbora, 3.ročník SŠ

„Služby kariérové poradkyně mí synové využívají, mají doučovatele na anglický jazyk. Ten pomáhá
hlavně staršímu synovi s přípravou na maturitu.“
p. Vítková, synové Adam a Daniel, 2.a 4. ročník SŠ

„Služby kariérové poradkyně jsem využila při domluvě doučování a při hledání odborné praxe.“
Pamela, 3.ročník SŠ

„Kariérová poradkyně mi pomohla s přípravou do školy, společně jsme vytiskli a nachystali pracovní
sešit na praktický výcvik.“
Sára, 3.ročník SOU