Podpoříte nás i Vy?                                        

Pokud jste i vy toho názoru, že naše společnost (nejen Romové samotní) potřebuje vzdělané Romy, podpořte prosím činnost našeho nadačního fondu i finančně. Pomůže nám i drobná částka, protože nám tím dáte najevo, že naší práci věříte a stejně jako my si uvědomujete, že naši studenti mohou být těmi, kteří konečně pozitivně změní obraz Romů v očích většinové společnosti. 

Nadační fond VERDA ročně podpoří 70–100 studentů a vyplácí studentům celkem cca 500 tis. Kč ročně. Náklady nadace jsou vzhledem k této částce zcela zanedbatelné, protože veškerou činnost nadace vykonává její předsedkyně, členové správní rady a řada spolupracovníků nadace zcela bezplatně. 

Za celých 20 let existence byly výdaje nadace VERDA financovány převážně z darů fyzických osob, zejména členů bývalé a současné správní rady nadace. Letos, po 20 letech existence, se nám nedaří z dosavadních zdrojů financovat veškeré naše aktivity vůči studentům, a proto Vás prosíme o podporu. Jakákoliv částka pomůže. Prosíme, dejte o nás vědět také svým známým a pomozte.

A jak na to?

Chcete-li přispět na stipendia studentů, můžete sponzorský příspěvek poukázat na účet fondu VERDA.

Číslo našeho účtu je:  1403955877/5500

Pro potvrzení o výši daru si prosím stáhněte vzor darovací smlouvy a dva vyplněné formuláře darovací smlouvy nám pošlete na adresu DROM, romské středisko, Bratislavská 41, 602 00 Brno. Na obálku prosím viditelně uveďte: „Darovací smlouva“. Potvrzenou darovací smlouvu Vám zašleme zpět.

V případě problémů nebo nejasností se obraťte na vaculova.drom@seznam.cz.

Kdo nás podpořil a podporuje?

Jsme velmi vděční všem, kteří nám pomáhají s financováním naší činnosti. Jejich podporu bereme nejen jako přímou pomoc našim stipendistům, ale i jako vyjádření důvěry ve smysluplnost dlouhodobé činnosti naší nadace.

Mezi největší dárce patří:

 • NF Albatros
 • Nadácia EPH
 • Kateřina Dubská
 • Jan Klaus
 • Karel Kalný
 • firma Red Hat

Velmi děkujeme dárcům, kteří nám přispívají pravidelně a již po několik let:

 • Richardu Lastoweckému
 • firmě MEDIPL
 • firmě TRUSTED ADVISORY
 • firmě ADRIADATABANKA
 • Ing. Ivaně Němečkové
 • Jaroslavovi Kučerovi
 • Václavu Kašparovi
 • Karlovi Výbornému

… a všem dalším dárcům, kteří pomohli Verdě

 • MUDr. Jakubovi Jarému
 • Jitce Votavové
 • Boženě Štofkové
 • Lence Zvěřinové
 • Soně Kritzlerové
 • Janě Drápalové
 • Janě Julínkové
 • Pavel Šimůnek

I všem ostatním drobným i větším dárcům, kteří si nepřáli publicitu.

Darovací smlouva ke stažení