Naše správní rada

Za jeden z malých zázraků kolem nadačního fondu VERDA lze považovat i to, že její správní rada funguje od doby založení nadace v roce 2001 stále ve stejném složení: zakladatelka a předsedkyně správní rady Kateřina Dubská, dlouholetý ředitel Brněnského romského střediska DROM Miroslav Zima a finanční manažer a ekonom Jan Klaus. 

PhDr. Kateřina Dubská, předsedkyně správní rady

Kateřina je zakladatelkou a předsedkyní správní rady od roku 2001, tedy od vzniku fondu. Je také klíčovou osobností a duší Verdy. Kromě toho patří k nejvýznamnějším sponzorům, na podporu romské mládeže věnovala fondu celkem více než milion korun a zejména 20 let svého času a energie.

Narodila se v roce 1965 v Teplicích a má dvě děti. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor andragogika a sociologie dospělých). V devadesátých letech spoluzaložila firmu Computer Press, vydavatelství zaměřené na IT literaturu a průkopník prvních internetových obchodů v ČR. Po úspěšném prodeji svého podílu se angažovala v brněnském veřejném prostoru a v komunální politice. V letech 2006–2010 byla městskou zastupitelkou a zaměřovala se především na sociální a menšinovou problematiku. V současné době se věnuje Verdě, píše knihy a žije v Bílých Karpatech. Její první knihou (z aktuálních pěti) je román „Člověk Gabriel“, o kterém sama říká, že mohl vzniknout jen díky úžasným lidem, se kterými se skrze Verdu potkala.
K motivaci založit nadační fond říká: „Když jsme před dvaceti lety úspěšně prodali firmu Computer Press, nemohla jsem se zbavit pocitu, že když má člověk velké štěstí a něco se mu podařilo, měl by někde začít vracet osudu. A pomáhat těm, kteří takové štěstí neměli. Zaměřila jsem se na pomoc romským dětem. Dnes si říkám, že to zřejmě způsobila ta malá kapka romské krve, kterou v sobě mám, že mne tehdy tak rozrušovaly informace o útocích na Romy a já začala přemýšlet, jak přispět ke zlepšení situace romské komunity.“

 

Miroslav Zima, člen správní rady

Miroslav je členem správní rady od vzniku nadačního fondu.
Narodil se v roce 1957 ve Skalici na Slovensku. Je ženatý, má tři děti. Vystudoval vojenskou akademii. V letech 1995–2021 pracoval jako ředitel příspěvkové organizace DROM, romské středisko, zaměřené na pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením a na pomoc romským studentům a iniciativám. Stál zde u zrodu mnoha zásadních inovací v sociální oblasti od romských pedagogických asistentů ve školách, přes komunitní bydlení, až po zdravotně sociální pomocníky a asistenty prevence kriminality. Podílel se na prvním položení Stolpersteine za romské oběti nacismu v České republice a pomáhá organizovat tuto vzpomínku dodnes. Inicioval přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha. Jedná se o první název veřejného prostoru pojmenovaný po romské osobnosti v České republice.

V rámci fondu zajišťuje společně s Kateřinou primární výběr stipendistů a posouzení sociálního zázemí uchazečů o nadační příspěvek. Organizuje zázemí pro chod fondu v rámci DROM, zajišťuje doučování stipendistů fondu, koordinuje významnou spolupráci s Nadací Albatros. Jeho náplní je také každodenní klíčová práce nezbytná pro chod Verdy, a to vše bezplatně. Patří proto spolu s Kateřinou k nejvýznamnějším sponzorům fondu, přestože se jedná zejména o nepeněžní plnění.

 

Ing. Jan Klaus, člen správní rady

Jan je členem správní rady také od roku 2001, kdy byl nadační fond založen.
Narodil se v roce 1974 v Praze. Je ženatý a má čtyři děti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v oboru financí. Jan je vzděláním ekonom, pomáhá proto nadačního fondu plnit statutární povinnosti, hlídat hospodaření a výchozí poslání fondu. Patří k významným sponzorům Verdy, na podporu romské mládeže věnoval fondu celkem několik stovek tisíc korun.

Od roku 2004 pracuje ve společnosti ČEZ jako finanční manažer. Od roku 2012 je ředitelem útvaru Centrálního controllingu, je tedy pravou rukou finančního ředitele společnosti odpovědnou za finanční řízení a externí reporting Skupiny ČEZ. Před tím působil v rámci společnosti v oblasti koordinace projektů a zejména jako manažer řízení rizik Skupiny ČEZ. Před nástupem do ČEZ působil v oblasti procesního a strategického poradenství v mezinárodních společnostech a v oblasti investičního bankovnictví v české společnosti Expandia Finance, kde se seznámil s Kateřinou během poradenství při prodeji společnosti Computer Press.

V rámci svého primárního zaměstnání se řídí mottem „Finanční řízení není o škrtání nákladů, ale o podpoře těch nejlepších. To znamená nejlepších lidí, projektů, investic, rozhodnutí, …“ Nadační fond Verda je dle jeho názoru obdivuhodný projekt a Kateřina Dubská spolu s Mirkem Zimou tvoří unikátní tandem pokorných a pracovitých lidí, které stojí za to podporovat a pomoci realizovat jejich ušlechtilé vize pomáhat romské mládeži.