Pomáháme už 22 let.

Nově nás najde i na Instagramu jako @nadacnifondverda.

O nás

Naším posláním bylo a je podporovat studenty z řad romské komunity. Jsme přesvědčeni, že vzdělání je sice dlouhá, ale nejefektivnější cesta, jak změnit obtížnou situaci našich romských spoluobčanů. 
 
Činíme tak už 22 let. Nejlepším dárkem pro nás je i vaše podpora stipendistů.

 

PhDr. Kateřina Dubská

Zjistěte více o naší činnosti

Vážení dárci,
moc vám děkujeme za podporu.

Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost, číslo účtu VERDA je:

1403955877/5500

Využít můžete také přímý odkaz https://www.darujme.cz/projekt/1205297 

či QR kód.

Děkujeme!

Nakupujete on-line?

A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo?  

Na odkaze
https://bit.ly/30Kc-pro-Nadacni-fond-Verda
si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč.

S Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc. .

Rozšiřujeme správní radu

Vítáme mezi námi bývalého stipendistu Jakuba Jarého a dlouhodobého podporovatele Ivana Kuneše. Více o nich najdete tady.

VERDA nejsou jen stipendia

Finanční podpora je důležitá, ale práci s jednotlivými studenty nepodceňujeme. Nabízíme kariérní poradenství i společné motivační víkendy. Detaily si přečtěte zde.

 

 

VERDA v roce 2023

V aktuálním školním roce 2022/2023 jsme přiznali celkem 70 stipendií. Z toho 23 putuje studentům středních odborných škol, 38 středoškolákům a podporujeme také 9 vysokoškolských studentů. 

Mezi tyto nadané mladé lidi rozdělujeme aktuálně 529 000 korun.

VERDA v roce 2022

Na podzim loňského roku proběhla další on-line výběrová řízení pro školní rok 2021/2022.

Ze 69 žadatelů bylo vybráno 53 stipendistů. Více než třetině z nich bylo stipendium poskytnuto i v přechozích letech. Složení stávajících stipendistů: 24 učňů, 21 studentů SŠ, 1 student VOŠ a 7 vysokoškoláků. Mezi naše stipendisty bude v tomto školním roce rozděleno více než 390 000 Kč a uskuteční se další setkávání s našimi stipendisty během druhého pololetí.

VERDA v roce 2021

Za 20 let naší činnosti jsme poskytli 1065 stipendií ve výši 5.419.044 Kč celkovému počtu 662 studentů a učňů. Řada stipendistů (58 %) se k nám totiž každým rokem vrací a někteří s naší podporou projdou celé své studium. Průměrné stipendium poskytované nadačním fondem VERDA se pohybuje kolem 7.000 Kč.
Nadační fond VERDA původně pracoval pouze s brněnskými studenty, v současné době se na nás obrací žadatelé z celé republiky.

Mění se rovněž struktura studentů – zatímco v roce 2001 převažovali mezi stipendisty studenti středních odborných učilišť (75 %), dnes mezi našimi stipendisty vedou studenti středních škol (46 %), vysokoškoláci a studenti VOŠ představují 18 % stipendistů. Při přidělování stipendií přihlížíme ke dvěma kritériím – romský původ a školní prospěch, od kterého se odvíjí i výše přiděleného stipendia. Čím lepší průměr a vyšší ročník studia, tím vyšší stipendium.

Studium úspěšně ukončilo 483 našich stipendistů – tj. 73% stipendistů nadačního fondu VERDA, takže jsme na každé studium zakončené učňovskými zkouškami, maturitou či diplomem vynaložili v průměru 11.219 Kč. To je počítáno z celkové poskytnuté částky, ve skutečnosti jeden úspěšný student, který s námi prošel celé své čtyřleté studium, obdržel stipendium ve výši cca 28.000 Kč. U studentů VŠ se podpora studia pohybuje kolem 40.000 Kč.
Za velmi pozitivní rovněž považujeme různorodost studijních oborů našich stipendistů – od medicíny k ČVUT a módnímu návrhářství.

Díky spolupráci s NF Albatros jsme v posledních letech významně rozšířili naši činnost a naši stipendisté mají možnost potkávat se i během školního roku na motivačních setkáních nebo konzultovat svoje problémy s našimi pracovníky.

Naše práce je především dobrovolná. Celých dvacet let. Naše provozní náklady každoročně představují cca 5 % všech vynaložených finančních prostředků. Stipendia mají prostě přednost.

Příběhy našich stipendistů

Novinky