Pomáháme už 22 let.

Nově nás najde i na Instagramu jako @nadacnifondverda.

O nás

Naším posláním bylo a je podporovat studenty z řad romské komunity. Jsme přesvědčeni, že vzdělání je sice dlouhá, ale nejefektivnější cesta, jak změnit obtížnou situaci našich romských spoluobčanů. 
 
Činíme tak už 22 let. Nejlepším dárkem pro nás je i vaše podpora stipendistů.

 

PhDr. Kateřina Dubská

Zjistěte více o naší činnosti

Vážení dárci,
moc vám děkujeme za podporu.

Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost, číslo účtu VERDA je:

1403955877/5500

Využít můžete také přímý odkaz https://www.darujme.cz/projekt/1205297 

či QR kód.

Děkujeme!

Nakupujete on-line?

A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo?  

Na odkaze
https://bit.ly/30Kc-pro-Nadacni-fond-Verda
si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč.

S Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc. .

Co může romské menšině u nás nejvíce pomoci? Vzdělaní Romové

Nadační fond VERDA byl založen v roce 2001. Jako tehdy jediný nadační fond zřízený pro podporu studentů z romské komunity financovaný výhradně ze soukromých zdrojů existuje tedy již 20 let. Za tuto dobu se událo mnohé. Od počáteční nedůvěry ze strany většinové společnosti i našich stipendistů – velmi dobře si vzpomínám, jaké jsme měli zpočátku problémy vůbec oslovit ty, kterým bychom mohli stipendia přidělit – až k čím dál většímu údivu nad měnící se strukturou stipendistů a jejich rostoucím počtem. S radostí sledujeme, jak se za uplynulých dvacet let změnili nejen studenti – jsou mnohem sebevědomější a cílevědomější, ale především jejich rodiče. Doby, kdy jsme museli některé z rodičů přesvědčovat, že vzdělání jejich dětí je velmi důležité pro jejich budoucnost, jsou už dávno za námi. Dnes nám sami říkají, že chtějí, aby se jejich děti měli lépe než oni a ve studiu je plně podporují. Za touto změnou ovšem vidím především stále nedoceněnou a mnohdy znevažovanou práci neziskových organizací působících právě v sociálně znevýhodněných oblastech. A za to jim velmi děkujeme.

Těší nás i to, že se nám v poslední době ozývají neznámí lidé, kteří mají zájem náš fond pravidelně podporovat a pomáhat nám. Z původně brněnské a moravské aktivity jsme se stali aktivitou celostátní, takže řadu let pořádáme výběrová řízení nejen v Brně, ale i v Praze.

Děkujeme všem, kteří nám již pomáhají a těšíme se na další, kteří si uvědomují, že lepší, než dát potřebnému rybu, je naučit jej, aby si ji dokázal chytit sám. Že jsme se vydali správným směrem, nás v minulém roce přesvědčil i finanční dar našeho bývalého stipendisty, který nyní pracuje jako lékař, a rozhodl se sám podporovat další romské studenty.

K. Dubská, zakladatelka fondu

VERDA v roce 2022

V aktuálním školním roce 2022/2023 jsme přiznali celkem 70 stipendií. Z toho 23 putuje studentům středních odborných škol, 38 středoškolákům a podporujeme také 9 vysokoškolských studentů. 

Mezi tyto nadané mladé lidi rozdělujeme aktuálně 529 000 korun.

VERDA v roce 2022

Na podzim loňského roku proběhla další on-line výběrová řízení pro školní rok 2021/2022.

Ze 69 žadatelů bylo vybráno 53 stipendistů. Více než třetině z nich bylo stipendium poskytnuto i v přechozích letech. Složení stávajících stipendistů: 24 učňů, 21 studentů SŠ, 1 student VOŠ a 7 vysokoškoláků. Mezi naše stipendisty bude v tomto školním roce rozděleno více než 390 000 Kč a uskuteční se další setkávání s našimi stipendisty během druhého pololetí.

VERDA v roce 2021

Za 20 let naší činnosti jsme poskytli 1065 stipendií ve výši 5.419.044 Kč celkovému počtu 662 studentů a učňů. Řada stipendistů (58 %) se k nám totiž každým rokem vrací a někteří s naší podporou projdou celé své studium. Průměrné stipendium poskytované nadačním fondem VERDA se pohybuje kolem 7.000 Kč.
Nadační fond VERDA původně pracoval pouze s brněnskými studenty, v současné době se na nás obrací žadatelé z celé republiky.

Mění se rovněž struktura studentů – zatímco v roce 2001 převažovali mezi stipendisty studenti středních odborných učilišť (75 %), dnes mezi našimi stipendisty vedou studenti středních škol (46 %), vysokoškoláci a studenti VOŠ představují 18 % stipendistů. Při přidělování stipendií přihlížíme ke dvěma kritériím – romský původ a školní prospěch, od kterého se odvíjí i výše přiděleného stipendia. Čím lepší průměr a vyšší ročník studia, tím vyšší stipendium.

Studium úspěšně ukončilo 483 našich stipendistů – tj. 73% stipendistů nadačního fondu VERDA, takže jsme na každé studium zakončené učňovskými zkouškami, maturitou či diplomem vynaložili v průměru 11.219 Kč. To je počítáno z celkové poskytnuté částky, ve skutečnosti jeden úspěšný student, který s námi prošel celé své čtyřleté studium, obdržel stipendium ve výši cca 28.000 Kč. U studentů VŠ se podpora studia pohybuje kolem 40.000 Kč.
Za velmi pozitivní rovněž považujeme různorodost studijních oborů našich stipendistů – od medicíny k ČVUT a módnímu návrhářství.

Díky spolupráci s NF Albatros jsme v posledních letech významně rozšířili naši činnost a naši stipendisté mají možnost potkávat se i během školního roku na motivačních setkáních nebo konzultovat svoje problémy s našimi pracovníky.

Naše práce je především dobrovolná. Celých dvacet let. Naše provozní náklady každoročně představují cca 5 % všech vynaložených finančních prostředků. Stipendia mají prostě přednost.

Příběhy našich stipendistů

Novinky