Kateřina Babiáková: Splnil se mi sen

 Jmenuji se Kateřina Babiáková, je mi 17 let a pocházím z Ostravy.

Jsem studentkou III. ročníku na Střední umělecké škole Aveart, obor Propagační grafika. Můj prospěch v loňském školním roce byl hodnocen průměrem 1,4.

Již v předškolním věku mě velmi zajímalo vše, co se týkalo tvorby, kresby apod. V době, kdy jsem ještě neuměla ani psát, jsem vytvořila katalog oblečení pro své panenky. Byl to sešit plný různých módních návrhů vyrobených pomocí ústřižků z novin či vlastní kresbou.

Na základní škole jsem od 4. třídy navštěvovala matematickou třídu.

V 1. třídě jsem začala navštěvovat keramický kroužek v DDM a věnovala se této činnosti až do 9. třídy.

V 5. třídě jsem začala navštěvovat výtvarný kroužek pod vedením Mgr. Horákové, která mě po celou dobu velmi pečlivě připravovala na přijímací zkoušky na mnou zvolenou uměleckou školu. Součástí tohoto přijímacího řízení byla i tvorba 25 výtvarných prací nejrůznějšími výtvarnými technikami např. suchým pastelem, temperou, barvou, tuší apod.

Na přijímací řízení jsem byla natolik dobře připravena, že jsem tyto zkoušky zvládla jako 2. nejlepší z 50 přijatých dětí.

Mým cílem je úspěšně dokončit střední školu a pokračovat dále na vysoké škole se stejným uměleckým zaměřením.

Svou motivaci ve vzdělávání jsem viděla ve své matce, která si v průběhu své pracovní profese ve školství neustále rozšiřuje své vzdělání.

Tímto bych chtěla zároveň poděkovat Nadačnímu fondu Verda, který mě v mém studiu na umělecké škole podporuje.

Kateřina Babiáková